Điều 71 Luật nhà ở quy định nhà chung cư phải có Ban Quản trị, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ sở hữu và người sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư.

Khi nào chủ đầu tư được phép tự lập ban quản trị nhà chung cư ?

Trong thời gian đầu, Chủ đầu tư sẽ chỉ định Ban Quản lý lâm thời để điều hành nhà chung cư.

Không quá không quá 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư được đưa vào khai thác, Chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư (còn được gọi là Hội nghị nhà chung cư) để cư dân bầu Ban Quản trị, trên cơ sở công khai và dân chủ.

Chủ đầu tư chuẩn bị các nội dung liên quan để thông qua Hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định.

Số lượng thành viên Ban Quản trị do Hội nghị nhà chung cư quyết định và là đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đó. Nhiệm kỳ của Ban Quản trị nhà chung cưtối đa là 3 năm. Hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

Cũng nói thêm, việc vận hành nhà chung cư bao gồm việc quản lý việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị (như thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung của nhà chung cư; đồng thời, cung cấp hoặc quản lý các dịch vụ (như bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các dịch vụ khác) đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường.